ΣΟΔΑ

Η μαγειρική σόδα και οι αμέτρητες χρήσεις της που εφαρμόζονται στην κουζίνα αλλά σε πολλές δουλειές του νοικοκυριού.